Privacyverklaring

   Puur Sensitief, praktijk houdend in De Witte Steen, Musicalstraat 24, 1323 VP Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

   Contactgegevens:

   www.puursensitief.nl

   Musicalstraat 24

   1323 VP Almere

   06 30 49 70 45

  Persoonsgegevens die wij verwerken


   Puur Sensitief verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u zelf deze aan ons verstrekt.

   Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

   • Voor- en achternaam
   • Geslacht
   • Geboortedatum
   • Adresgegevens
   • Telefoonnummer
   • E-mailadres
   • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van intakeformulieren of inschrijfformulieren en in correspondentie en telefonisch.

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

   Puur Sensitief verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

   • Voor de workshops/lezingenen volwassencoaching waarvoor u zich inschrijft. Dit betreft uw n.a.w. gegevens.

   • Voor klanten voor kindercoaching, Dit betreft gegevens van personen jonger dan 16 jaar en verstrekt door de ouders over de hulpvraag van het kind of tiener.

   Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@puursensitief.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

   Puur Sensitief verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.

   Coaching (kinderen en volwassenen) en volgen van workshops/lezingen:

   • Het beoordelen van uw hulpvraag voor coaching of doorverwijzing
   • Het afhandelen van uw betaling
   • U te kunnen bellen of E-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

  Geautomatiseerde besluitvorming

   Puur Sensitief neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen zonder dat daar een mens tussen zit. Puur Sensitief gebruikt de volgende computerprogramma's of systemen. Een versleutelde en beveiligde database voor clientgegevens.

  Hoelang we persoonsgegevens bewaren

   Puur Sensitief dient zich te houden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet Puur Sensitief van de belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

   Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan *7 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

   *Maximaal 7 jaar omdat dit wettelijk bepaald is.

  Delen van persoonsgegevens met derden

   Puur Sensitief verstrekt geen gegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

   Puur Sensitief gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

   Puur Sensitief respecteert uw privacy en zal eraan meewerken dat u de in de AGV aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruikt wilt maken, kunt u hierover contact opnemen.

   Puur Sensitief reageert zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek. Puur Sensitief wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, De Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

   Puur Sensitief neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

   Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@puursensitief.nl

  Tussentijds wijzigen privacyverklaring

   Puur Sensitief behoud zich het recht voor de privacyverklaring tussentijds te wijzigen indien de wet dit vereist of dit ten goede komt van de klant en Puur Sensitief.